Stichting Promotie Oosterscheldekreeft

De Oosterscheldekreeft is een bijzonder en uniek 'product' uit de Oosterschelde. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat door de afwijkende DNA structuur, ten opzichte van de overige kreeften uit de wereld, de Oosterscheldekreeft een fijnere en zachtere smaak heeft. Bovendien staat de versheid van de Oosterscheldekreeft garant voor een hoogwaardig kwalitatief product. Verder kenmerkt de Oosterscheldekreeft zich door de duurzame visserijmethode.

Waarom de stichting promotie Oosterscheldekreeft? 

Voor de promotionele activiteiten van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft wisten velen niet dat deze kreeft uit Nederland komt, laat staan uit Zeeland.

Sinds haar oprichting in 2000 heeft de stichting gewerkt aan de promotie van de Oosterscheldekreeft op het eiland Schouwen-Duiveland, in Zeeland, in Nederland en in het buitenland. Om dit doel te bereiken wordt bij de promotie niet alleen de Oosterscheldekreeft gebruikt, ook andere Zeeuwse culinaire producten worden hierbij betrokken. Naast de promotie van de Oosterscheldekreeft is ook de bescherming van deze kreeft van groot belang.

Het bestuur is blij dat de stichting niet meer als een “eendagsvlieg” wordt beschouwd, doch steeds meer wordt betrokken bij de toeristische-culinaire promotie van Zeeland. Het draagvlak voor het werk van de stichting is het afgelopen jaar toegenomen. Niet alleen bij de Provincie Zeeland, ook bij het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Landbouw en Innovatie en andere organisaties is het draagvlak voor het werk toegenomen.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft is per 1 april 2006 als volgt samengesteld:

 • Luit Ezinga (voorzitter)
 • Mr. Hans van Geesbergen (vice-voorzitter)
 • Johan Brongers (secretaris en penningmeester)
 • Balth. Roessingh van Junction Communication (projectleider en PR)

Doelstellingen

De Stichting Promotie Oosterscheldekreeft kent hoofd- en subdoelstellingen:

Hoofddoelstellingen

 • Zeeland als culinaire bestemming positioneren
 • Hierbij het gebruik van De Oosterscheldekreeft als een exclusief niche product dat het beste in Zeeland gegeten kan worden 
 • Daaraan een koppeling te maken ter promotie van de overige Zeeuwse streekproducten
 • Teneinde seizoensverlenging te realiseren 

Subdoelstellingen

 • Bekendheid geven aan DNA-structuur, versheid en het afkomstig zijn van de kreeft uit de Zeeuwse wateren
 • Duurzame kreeftenvisserij bevorderen
 • Zorg voor kwantiteit en kwaliteit