Skip to main content

Na twee jaar weer feestelijke opening voor Oosterscheldekreeftenseizoen

COLIJNSPLAAT – Het Oosterscheldekreeftenseizoen wordt donderdag officieel geopend. “Na twee jaar kunnen we dit weer met meerdere gasten organiseren”, aldus de verheugde en kersverse voorzitter Nelleke Launspach van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft.

Internetbodein Beveland•31 maart 2022 – 14:15

shareDELEN

De feestelijke opening biedt ruimte aan maximaal 200 gasten die de hele dag kunnen meemaken. Zij zien hoe de eerste kreeftenfuiken worden gelicht door Robin van den Hoek met zijn kreeftenboot MS3. Hij is de zoon van wijlen de vaste Oosterscheldekreeftenvisser Gerrie van den Hoek. Robin wordt geassisteerd door commissaris van de koning in Zeeland, Han Polman en Nelleke Launspach. De eerste gevangen Oosterscheldekreeft wordt naar Colijnplaat vervoerd om bij de kreeftenveiling in Colijnplaat te worden geveild. Edwin Evers, radio-dj, drummer en zanger, is dit jaar de gelegenheidsveilingmeester. Zijn doel is een zo hoog mogelijk bedrag bijeen te brengen voor de Maag Lever Darm Stichting die 40 jaar bestaat. De veiling valt samen met de afsluiting van de darmkankermaand, waarin de Maag Lever Darm Stichting extra aandacht vraagt voor het belang van vroege opsporing van darmkanker. De overige Oosterscheldekreeften worden in de vorm van een amuse geserveerd aan diverse gasten.

DNA-structuur

‘Sinds een aantal jaren komen de Zeeuwse kreeften ook uit de Grevelingen en het Veerse Meer’, aldus de stichting. ‘Dit zijn afstammelingen van de Oosterscheldekreeft. Tientallen kreeftenvissers zijn actief op deze wateren. Hoe verser deze Zeeuwse lekkernij gegeten wordt, des te lekkerder hij is. De Oosterscheldekreeft wordt dan ook bij voorkeur in Zeeland gegeten; na de vangst kan de kreeft vrijwel direct geserveerd worden.’

Uit wereldwijd onderzoek is volgens de stichting gebleken dat de Oosterscheldekreeft in een vrij geïsoleerde populatie leeft. ‘Veel kreeften sterven als gevolg van de sterke schommelingen in het zoutgehalte en de soms lage temperatuur van de Oosterschelde. De populatie wordt telkens opnieuw opgebouwd vanuit de sterke kreeften die deze schommelingen weten te overleven. De kreeftenpopulatie in de Oosterschelde heeft daardoor een andere DNA-structuur dan kreeften elders in Europa. Deze afwijkende DNA-structuur zorgt voor hun fijne en zachte smaak, een echte delicatesse dus.’

Een exclusief product als de Oosterscheldekreeft moet je koesteren. Daarom besloot in 2000 een aantal gerenommeerde Zeeuwse restaurants haar expertise en ervaring te bundelen in de ‘Kring van de Oosterscheldekreeft’. Die telt nu 10 restaurants die zijn gespecialiseerd in de bereiding van Oosterscheldekreeft. De restaurants zijn te vinden op www.oosterscheldekreeft.nl.

https://www.zeelandnet.nl/nieuws/na-twee-jaar-weer-feestelijke-opening-voor-oosterscheldekreeftenseizoen